Proud

Proud handlar om värderingar och kroppsideal. Att vara stolt över att mejsla fram sin kropp, nå mål.
Likaväl som att acceptera det-som-är. Och känna sinnesfrid – oavsett.
Det var Terapi att göra henne.
Denna healing hoppas jag marinera rummet hos den som sen köper den!

Såld!

Ytterligare information

Storlek

60x80cm

Djup

4 cm