Shaman Woman

Vad är det som gör att vissa saker händer och annat inte? Vem är jag och var kommer jag ifrån? De här frågorna uppstod efter min stora livskris i slutet av förra århundradet. Den ledde mig in i ett stort sökande och utforskande av den magiska skapelskekraften. Mitt andliga jag tog över det yttre personliga jaget. Tavlan vill uppmuntra dig att söka dig inåt så att du kan upptäcka din andliga kärna. Under  tavlans tillblivelse hörde jag flera gånger Dag Hammarskölds citat ringa inom mig ”Den längsta resan är den som går inåt”

Såld!

Mer information

Storlek

50x40cm

Djup

2cm

Typ av tavla

Akrylfärg på canvas

Färg på kant

Tavlan fortsätter på kanten